Villa Havblik

Løkken

Info

Links

Lejebetingelser

1. Lejeaftalen

Lejeaftalen omfatter lejlighederne beskrevet på www.villahavblik.dk. Lejemålet løber fra lørdag kl. 15.00 til efterfølgende lørdag kl. 10.00. Nøglen skal afleveres på afrejsedagen senest kl. 10.00

2. Betalingsbetingelser

Betalingen for leje skal være modtaget minimum en uge efter bestilling. Er betalingen ikke faldet, vil lejemålet blive anulleret.

3. El + Varme og Vand

El + Varme og Vand er inkluderet I priserne. Dog skal der fra den 01.09.09 – 31.03.10 ligges yderligere 200 kr. til prisen for el pr. uge.

4. Afbestilling.

Der skal afbestilles 3 uger før den første udlejningsdag.
Ellers er det ikke muligt at afbestille.

5. Afbestilling iøvrigt.

Afbestilling, som ikke sker grundet sygdom, som nævnt ovenfor, kan foregå efter følgende regler:

  1. Indtil 90 dage før lejemålets begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 10% af totallejen - minimum DKK 400,-
  2. 89-45 dage før lejemålets begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 25% af totallejen - minimum DKK 400,-
  3. Senere end 45 dage før lejemålets begyndelse: Totallejen tilbageholdes 100%. Ved genudlejning refunderes lejebeløbet med fradrag af et afbestillingsgebyr på 35% af totallejen - dog minimum DKK 400,-

Ved bestilling sendes lejebetingelserne til lejer pr. mail eller brev og skal bekræftes senest 14 dage efter ligeledes pr. mail eller brev.

6. Feriehuset

Feriehuset må kun beboes af det i beskrivelsen angivne personantal. Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt. Reservationer til ungdomsgrupper er ikke muligt. Ungdomsgrupper betragtes som personer under 25 år.

7. Rengøring

Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Feriehus og inventar skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Eventuel nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning. Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden. Sådanne skader skal anmeldes/ erstattes inden afrejse ved nøgleaflevering. Såfremt der under lejeperioden konstateres skader, hærværk eller væsentlig misligholdelse i øvrigt af det lejede, kan lejer uden varsel og uden erstatning udsættes af det lejede.
Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr I lejlighederne.

8. Lejer

Lejer må selv forsikre sig mod skader på egen og ledsagende personer og disses ejendom.

9. Reklamation

Hvis man ønsker at afgive reklamation ifbl. med lejemålet – kontaktes udlejer I lejeperioden.